Pomozte být seniorům ON-LINE

 

Jsme rádi, že Vás zaujal náš projekt Senioři Online, který má za cíl pomáhat seniorům s novými technologiemi a službami. Jak můžete pomoci.

 

Staňte se digitálním asistentem

Jste fanoušek nových technologií, rádi si povídáte, jste trpělivý a chtěli byste své dovednosti a znalosti předat dále formou odpovědí v diskuzi nebo videohovorů, pořádáním tématických seminářů a přednášek. Napište nám na email info@seniorionline.cz a my se vám ozveme.

 

Staňte se spoluautorem projektu

Umíte programovat, natáčet videa, psát články a návody, zajímáte se o technologie a zajímavé služby pro seniory a dává vám tento projekt smysl? Juchů. Napište nám na email info@seniorionline.cz a my se vám ozveme.

 

V případě zapojení studentů do projektu je možné dané aktivity realizovat v rámci studentských projektů. Pomozte darem

 

Staňte se dárcem nebo sponzorem projektu a pomozte nám v naší snaze zlepšit a zjednodušit život seniorů v České republice. Přispějte způsobem, který Vám nejvíc vyhovuje:

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku (s uvedením účelu daru). Dárce může použít hodnotu daru jako odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Fyzické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 1 000 Kč nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2 % daňového základu. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

Právnické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 2 000 Kč. Maximálně je možné odečíst hodnotu darů do výše 5 % daňového základu. Pro získání daňové úlevy od nás potřebujete potvrzení o výši daru, které vám rádi vystavíme.

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za takové služby, vymezené smlouvou o reklamě nebo o spolupráci podle obchodního zákoníku.

Načítání