Pravidla Diskuze

Obsahová pravidla:

 1. Diskuze je nástroj pro věcnou diskusi. Zakazuje se urážet jiné členy diskuze, ať už pro jejich vyznání, tělesnou vlastnost, věk nebo jinou charakteristiku a vyjadřovat se rasistitcky a sexistitcky.
 2. Ochrana osobních údajů. Každý člen má možnost si ve svém profilu (kartě) nastavit osobní údaje, které budou veřejně dostupné. Tyto veřejně dostupné údaje budou vidět pro ostatní členy a návštěvníky diskuze.
 3. Správce diskuze si vyhrazuje právo rozhodnout o odstranění, přidání kategorie a příspěvku bez souhlasu člena diskuze.

Pravidla a doporučení diskuze:

 1. Všechny dotazy, příspěvky a členem publikované názory jsou vyjádřením jeho osobního názoru. Nevyjadřují názor představitelů diskuze.
 2. Při registraci člena uvádějte pravdivé kontaktní údaje (Např. z důvodů následného přidělení digitálního asistenta pro Vaší oblast)
 3. Člen by měl používat je jeden účet
 4. V diskuzi je zákaz spamování a psaní extrémně krátkých příspěvků “jj”, smajlík či jiné citoslovce a přitakání. Diskuze by měla být věcná a hodnotná.
 5. Člen by se měl zdržet jakýchkoliv příspěvků mimo téma, které pouze znesnadní a znepřehlední diskutované téma. Moderátoři budou takové téma, příspěvky mazat. Prosím tedy zvažte hodnotu příspěvku do diskuze.
 6. Příspěvky mimo téma, vícenásobné příspěvky se stejným obsahem nebo příspěvky bez informační hodnoty mohou být moderátory/administrátory bez upozornění smazány. Proti zmíněnému není odvolání.
 7. Flamewar (příliš ohnivá až nevhodná diskuze) je zakázána.
 8. Člen by si před přidáním příspěvku měl prohlédnout, vyhledat na diskuzi, zda už se tentýž problém/dotaz neřeší.
 9. Diskuze nezaručuje pravdivost a správnost publikovaných informací a odpovědí.
 10. Publikování názorů a informací porušující zákony České republiky (pornografické materiály, informace porušující autorská právam názory k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení) je přísně zakázáno. Sami můžete moderátora a administrátora na podobný příspěvek upozornit.
 11. Člen musí respektovat rozdělení diskuze na kategorie a umisťovat své dotazy do kategorií k tomu určených. Člen může požádat administrátora o založení nové kategorie.
 12. Všichni členové diskuze dodržují zásady slušného chování. Používání hanlivých sliv či argotu je zakázáno (včetně překladu).
 13. Všichni členové diskuze se snaží psát srozumitelně, spisovně a k tématu a nepoužívat
  • a. velká písmena ve více než jednom slově po sobě následujícím
  • b. více smajlíků za sebou
  • c. větší počet barev než je zdrávo
  • d. různé velikosti písma
  • e. nevhodné formátování
 14. Všichni členové diskuze se snaží psát s háčky a čárkami, používat správnou větnou interpunkci, typografické zvyklosti.
 15. Veřejné slovní napadání nebo uvádění nepravdivých, zavádějících informací bude bráno jako porušení pravidel.
 16. Provozovatelé a správci diskuze si vyhrazují právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout bez upozornění libovolnou kategorii, téma nebo příspěvek.
 17. Komerční sdělení, nabídky a poptávky nepatří do diskuze.
 18. Snažte se nevkládat velké obrázky, používejte malé náhledy.
 19. Pro odkazování na jiný příspěvek používejte jen citaci nebo link na příspěvek.
 20. Je přísně zakázáno trollování
 21. Je zakázána politická diskuse a diskuze mimo dotaz a kategorii

Jak klást dotazy a odpovědi?

Rady, kterých byste se měli držet, pokud chcete získat co nejdříve co nejlepší odpověď. Je to jen doporučení.

 1. Dříve než se něco zeptáte, zkuste svou otázku vyhledat.
 2. Položte svůj dotaz co nejkonkrétněji a dejte novému dotazu co nejkonkrétnější název
 3. Zařaďte dotaz do správné kategorie
 4. Potřebujete-li ke svému příspěvku nahrát nějaký obrázek, využijte k tomu tuto ikonku
 5. Vyvarujte se gramatických a stylistických chyb. Před odesláním si svůj příspěvek přečtěte. Čím více chyb v příspěvku je, tím méně lidí se jím bude chtít prokousávat. Také vynechané háčky a čárky snižují čitelnost
 6. Pokud reagujete na aktuální příspěvek, tak nepoužívejte citaci. Je to zbytečné, všem je jasné, na co reagujete. Částečná citace předešlého příspěvku je povolena, ale měla by být výrazně kratší, než je délka předešlého příspěvku.
 7. Snažte se nevkládat velké obrázky, používejte malé náhledy.
 8. Pro odkazování na jiný příspěvek používejte jen citaci nebo link na příspěvek.
Načítání